F-PRO - versiune limba Romana F-PRO - English version
F-PROFPro2
Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia
PROIECTE -> Proiecte 2007 -> FDSC -> Seminarii

Seminarii

Programe de stimulare a protectiei mediului din Romania si stadiul alinierii legislatiei romanesti la acquis-ul comunitar

In cadrul seminarului "Programe de stimulare a protectiei mediului din Romania si stadiul alinierii legislatiei romanesti la acquis-ul comunitar" au fost abordate urmatoarele subiecte:

 • Capitolul 22: Protectia mediului inconjurator al negocierilor de aderare al Romaniei la UE: etape de negociere si implementare;

 • Tratatul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana: prevederi specifice in doemniul protectiei mediului, impactul acestora asupra activitatii agentilor economici; 

 • Stadiul alinierii legislatiei romanesti verticale si orizontale in doemniul protectiei mediului: organisme si autoritati abilitate in domeniul mediului; 

 • Exigente de mediu ale Uniunii Europene inca neindeplinite de Romania: planificari si termene limita.

detalii: Programe de stimulare a protectiei mediului din Romania si stadiul alinierii legislatiei romanesti la acquis-ul comunitar

Implementarea sistemului de management al calitatii si surse de finantare

In cadrul seminarului "Implementarea sistemului de management al calitatii in vederea certificarii ISO 9001, sistemului de management de mediu in vederea certificarii ISO 14001 si managementului integrat calitate-mediu, calitate – mediu - siguranta muncii, calitate-HACCP (asigurarea securitatii produselor alimentare) si surse de finantare pentru implementarea acestora" au fost abordate urmatoarele subiecte:

 

 • necesitatea implementarii sistemului integrat de mediu: avantaje si costuri; 

 • etape in implementarea sistemului integrat de mediu ; 

 • necesitatea instuirii adecvate a personalului ce se va ocupa in cadrul societatii comerciale de aspectele de mediu si calitate; 

 • identificarea celui mai bun organism de certificare: necesitatea asigurarii recunoasterii europene; 

 • programe de sprijin financiar acordatea de Guvernul Romaniei, UE sau alte organisme finantatoare in vederea obtinerii certificarii, respectiv a indeplinirii conditiilor pentru certificare.

detalii: Implementarea sistemului de management al calitatii si surse de finantare

Principalele probleme de protectie a mediului in Romania- exigente ale UE, stadiul dezvoltarii tehnologiilor in sectorul industrial

In cadrul seminarului "Principalele probleme de protectie a mediului in Romania- exigente ale UE, stadiul dezvoltarii tehnologiilor in sectorul industrial”  au fost abordate urmatoarele subiecte:

 • cadrul normativ romanesc referitor la protectia mediului, elaborat in conformitate cu acquis-ul comunitar;

 • stadiul implementarii acquis-ului comunitar in domeniul protectiei mediului in Romania, subliniind aspecte legate de sectoarele industriale preponderente in Regiunea SV Oltenia;

 • recomandari ale UE privind implementarea acquis-ului comunitar in Romania, conform ultimului Raport de Tara si a altor documente specifice;

 • prezentarea si analiza principalelor sectoare industriale din Regiunea SV Oltenia si Romania, din punct de vedere al respectarii exigentelor de protectie a mediului;

 • prezentarea celor mai bune tehnologii disponibile (BAT-best available techniques) in sectoarele industriale specifice Regiunii SV Oltenia.

detalii: Principalele probleme de protectie a mediului in Romania- exigente ale UE, stadiul dezvoltarii tehnologiilor in sectorul industrial

Principalele solutii de protectie a mediului utilizate de catre agentii economici in Uniunea Europeana: auditul de mediu, EMAS, dezvoltarea sectorului eco-industrial

In cadrul seminarului "Principalele solutii de protectie a mediului utilizate de catre agentii economici in Uniunea Europeana: auditul de mediu, EMAS, dezvoltarea sectorului eco-industrial" au fost abordate urmatoarele subiecte:

 • practici europene ale agentilor economici in vederea protectiei mediului si respectarii legislatiei UE aferente;

 • auditul de mediu: notiuni generale, principale etape, avantaje si oportunitati ale auditului de mediu, costuri; 

 • EMAS: notini generale, pasi si etape in vederea cerificarii, organisme acreditate, avantaje si costuri; 

 • dezvoltarea sectorului eco-industrial in Romania si practici de mediu europene utilizate in Romania- realizari si orizonturi; 

 • oportunitati de stimulare a relatiilor comerciale si de cooperare dintre agentii economici industriali si sectorul eco-industrial – realizari europene si necesitati de dezvoltare in Romania.

detalii: Principalele solutii de protectie a mediului utilizate de catre agentii economici in Uniunea Europeana: auditul de mediu, EMAS, dezvoltarea sectorului eco-industrial

ROMÂNA     ENGLISH

Timbru UE

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Pentru informatii despre celelalte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in România, cât si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati pagina web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in România

Pagini web, gazduire website si web design