F-PRO - versiune limba Romana F-PRO - English version
F-PROFPro2
Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia
PROIECTE -> Proiecte 2016 -> Interreg VA Romania-Bulgaria - "Dunarea un fluviu cu o istorie bogata" - 15.2.1.009 - Soft

Interreg VA Romania-Bulgaria - "Dunarea un fluviu cu o istorie bogata" - 15.2.1.009 - Soft

Descriere proiect

    Fundatia Open Hand în parteneriat cu Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia (F-PRO) implementează proiectul - "Dunarea un fluviu cu o istorie bogata - 15.2.1.009 - Soft". Lipsa unor informatii detaliate si calitative a patrimoniului cultural si istoric la nivelul Regiunii Transfrontaliere a condus la o reducere drastica a fluxului turistic din regiune. Marea majoritate a locuitorilor din aceasta regiune nu sunt constienti de valorile culturale si de sit-urile arhelogice situate in zona. Prin acest proiect se doreste informarea si promovarea identitatii regiunii transfrontaliere, cu valorile sale culturale si istorice precum si imbunatatirea fluxului turistic.Informare si publicitate

Panou publicitar - promovare proiect

Etichete obiecte inventar

Decizia nr.1 - 04.07.2016

Obiective cultural-istorice identificate in regiunea transfrontaliera - Romania

Judetul Dolj

Muzeul de Arta Craiova

Muzeul de Artă din Craiova este un muzeu județean din Craiova, amplasat în Calea Unirii nr. 15. Înființat în anul 1908 sub numele de Pinacoteca Alexandru și Aristia Aman, va deveni în 1954 Muzeul de Artă Craiova. Muzeul este adăpostit într-un palat în stil baroc târziu, monument de arhitectură, construit în 1900 - 1907, inaugurat în 1909, după planurile arhitectului francez Paul Gottereau. Palatul a fost donat statului în anul 1936. Muzeul prezintă publicului colecții de pictură universală (școală olandeză, flamandă, franceză, italiană) și românească (secolele XVI - XX, lucrări de Constantin Lecca, Theodor Aman, Ștefan Luchian, Nicolae Tonitza), șapte sculpturi de Constantin Brâncuși, colecțiile de icoane și grafică românească. Obiectele sunt expuse în Galeria de artă universală, Galeria de artă românească și Cabinetul Constantin Brâncuși.

Muzeul Olteniei

Muzeul Olteniei este un muzeu județean din Craiova, amplasat în Str. Popa Șapcă nr. 8. Înființat în 1928, ca Muzeul de Științele Naturii, se unește mai târziu cu Muzeul Regional al Olteniei. Expoziții permanente au fost organizate în 1934, 1954 și 1963. A fost reorganizat în clădirea fostei tipografii Ramuri. Clădirea este monument de arhitectură datând din 1926 și adăpostește o colecție paleontologică (mamifere cuaternare), colecție malacologică, colecție entomologică, colecție oologică, colecție ornitologică și mamalogică, ierbar, precum și colecții de mineralogie

Casa Baniei

Casa Băniei este un monument de arhitectură de interes național și cea mai veche construcție civilă din Craiova, fiind reconstruită de Constantin Brâncoveanu în 1699 pe locul fostelor case ale boierilor Craiovești din secolul al XV-lea. Casa Băniei se află situată în zona centrală a orașului, în imediata apropiere a Catedralei Mitropolitane Sf. Dumitru și în apropierea Monumentului Frații Buzești, în partea nordică a Parcului Sf. Dumitru (Grădina Băniei, Grădina Trandafirilor sau Parcul Frații Buzești).


Judetul Mehedinti

Podul lui Traian - (Piciorul)

Podul lui Traian a fost un pod construit de Apolodor din Damasc, arhitectul Columnei, între primăvara anului 103 și primăvara anului 105 [1] pe Dunărea de Jos, la est de Porțile de Fier, în orașul Drobeta-Turnu Severin. Scopul construcției a fost de a facilita transportul trupelor romane conduse de Traian și a proviziilor necesare celei de-a doua campanii miltare de cucerire a Daciei regelui Decebal.

Palatul Cultural Theodor Costescu

Construcția, începută înainte de primul război mondial în orașul de la frontieră de unde se realiza cultura și sentimentul național pentru frații din Banat care erau sub stăpânirea străină a maghiarilor. De aceea primul director al Palatului Cultural al tuturor românilor a fost preotul Coriolan Buracu care se remarcase prin strădania eliberării românilor din cele două provincii megieșe și surate, Oltenia și Banatul cu o graniță absolut nefirească, stabilită la Vârciorova.

Castelul de apa

Castelul de apă din Drobeta Tr. Severin, care se înalţă falnic în centrul oraşului, şi-a păstrat destinaţia până în 1980, iar apoi a servit ca depozit. A fost transformat acum un an într-un obiectiv pe care orice vizitator nu poate să îl rateze. Zilnic, zeci de turişti şi localnici intră în castelul artelor, cum se numeşte acum, şi vizitează spaţiile expoziţionale. În vârf se ajunge fie pe scara cu 400 de trepte, fie cu un lift modern de sticlă. Transformarea castelului a îmbogăţit viaţa culturală din oraş. Castelul a supravieţuit celor două războaie fără să fie atins. Sub ocupaţiile nemţilor a fost folosit ca punct de observare pentru artileria şi aviaţia militară.


Judetul Olt

Cetatea Sucidava

Sucidava (Sykibid după Procopius, Sucidava după Pârvan, în care Σ este pronunțat "ș"[2]), vechea capitală a tribului dacic al sucilor, este situată în vatra orașului Corabia (județul Olt), pe teritoriul fostului sat Celeiu. Pe terasa superioară a Dunării se văd încă zidurile de apărare cu opt turnuri complet dezvelite ale orașului roman târziu Sucidava (secolele IV-VI), care, împreună cu cartierul actual, acoperă o parte a orașului roman din secolele II-III, mai puțin cunoscut. Au mai fost identificate băile romane (thermae), o bazilică paleocreștină (secolele V-VI) și străzi pavate. Cetatea se remarcă prin „fântâna secretă”, o capodoperă inginerească, menită să aprovizioneze cu apă așezarea în timpul asediilor.

Teatrul National Caracal

Piatra de temelie a teatrului din Caracal a fost pusă la 14 iulie 1896, planurile arhitecturale aparținându-i arhitectului austriac Franz Bileck. Bogăția de ornamente, la exterior și la interior a fost remarcată și de Nicolae Iorga, în scrierile sale. În decembrie 2008 a fost terminată renovarea edificiului cultural, renovarea începând cu 22 de ani înainte.În sala Teatrului Național din Caracal au evoluat mari nume ale culturii române, precum: George Vraca, Grigore Vasiliu Birlic, Dina Cocea, Eugenia Zaharia, Remus Comăneanu. Unele surse menționează și faptul că George Enescu ar fi susținu aici mai multe concerte în sala teatrului, precum și conferințe susținute de către Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, Xenopol și Octavian Goga

Muzeul Judetean Olt

Muzeul Județean Olt este un muzeu județean din Slatina, amplasat în Str. Ana Ipătescu nr. 1. După primul război mondial câțiva colecționari slătineni inițiază colecții particulare, îndeosebi de arheologie, numismatică și artă populară. La 1 mai 1952 a fost inaugurat Muzeul Raional Slatina. Colecționarul Jack Florescu amenajează în casa proprie două săli de prezentare a colecției. Săpăturile arheologice din tell-urile neolitice sălcuțo-gumelnițene de la Slatina (Strehareț), Brebeni și Drăgănești-Olt, din așezarea Verbicioara de la Donești (Vulturești), din dava de la Sprâncenata, din castrul și așezarea civilă Acidava (Enoșești - Piatra Olt), de la Chilia (dacii liberi), sau din așezarea de la Ipotești (cultura Ipotești-Cândești-Ciurelu) îmbogățesc substanțial colecțiile inițiale. Colecțiile de arheologie atestă o continuitate de locuire și civilizație neîntreruptă pe Valea Oltului inferior prin piese care susțin cultura materială și spirituală preistorică sau veche: ceramică, unelte, statuete antropomorfe și zoomorfe.


Judetul Calarasi

Turnul de apa

Cladire monument istoric construita in preajma secolului XX. Este situat pe strada Argesului nr. 2. In prezent acesta gazduieste Muzeul de Arta. În anul 1999, profesorul de desen Nicolae Trepăduş, originar din satul Valea Popii, dar stabilit în Bucureşti, a oferit Muzeului din Olteniţa spre achiziţie mai multe realizări artistice ale sculptorului-medalist Gheorghe Stănescu. Cum muzeul nu dispunea de astfel de fonduri, ofertantul şi-a retras piesele, dar a donat câteva din ele. Sculptorul Gheorghe Stănescu, născut în Olteniţa, a fost bine apreciat la vremea lui. El a realizat efigia multor medalii realizate de monetăria statului în perioada interbelică.

Muzeul “Dunarii de Jos” Calarasi

Muzeul din Călăraşi a luat fiinţă în anul 1950. Între 1968 - 1987 a funcţionat ca secţie de istorie şi arheologie a Muzeului Judeţean Ialomiţa, iar din 1987 este muzeu judeţean de sine stătător. Clădirea muzeului este monument de arhitectură de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Expoziţia permanentă prezintă publicului expoziţii tematice şi bogate colecţii de arheologie (ceramică, figurine antropomorfe şi zoomorfe, vetre, unelte, fragmente de edificii din neo-eneolitic din situl arheologic Sultana - Malu Roşu, plastică antropomorfă de epocă romană, colecţie de opaiţe romane, ceramică smălţuită şi podoabe bizantine de la Păcuiu lui Soare), numismatică antică şi medievală, exponate care ilustrează istoria locală.

Manastirea de la Negoiesti

Mănăstirea Negoiești este o mănăstire ortodoxă din România, situată în satul Negoești din Comuna Șoldanu, Călărași, (județul Călărași). Mănăstirea a fost construită în anul 1649, ctitorită de Matei Basarab și soția sa, apoi reparată în anii 1777 și 1850. Ansamblul arhitectonic al mănăstirii Negoiești a fost declarat monument istoric fiind inclus pe lista monumentelor istorice din județul Călărași din anii 2004 și 2010, ca monument arhitectonic de importanță națională, având codul de clasificare CL-II-a-A-14694.


Judetul Giurgiu

Muzeul Judetean “Teohari Antonescu” Giurgiu

Muzeul Județean „Teohari Antonescu” este un muzeu județean din Giurgiu, amplasat în Str. C. Dobrogeanu Gherea nr. 3. Primele preocupări muzeistice la Giurgiu sunt legate de personalitatea plurivalentă a lui Nicolae Droc-Barcian, directorul Gimnaziului. Acesta înființează în 1876 o grădină botanică, iar în 1883 un muzeu școlar de științele naturii. îmbogățit succesiv cu piese arheologice și documente, patrimoniul acumulat s-a pierdut în urma distrugerii orașului din 1916. Muzeul județean a fost înființat în 1934, printr-o hotărâre a Prefecturii de Vlașca.

Turnul Ceasornicului

Turnul cu ceas, situat în Piața Unirii din Giurgiu, datează din sec. XVIII, din timpul ocupației otomane. În acea perioadă, turcii au construit din piatră un foișor cu o înălțime de 22 de metri, pentru a putea supraveghea împrejurimile. După ce turcii au fost alungați, această construcție a suferit câteva modificări și i s-a adăugat un ceasornic. Turnul Ceasornicului a intrat în reconsolidare la sfârșitul anului 2005, lucrările fiind terminate în 2007. Cu această ocazie, ceasornicul a fost înlocuit cu unul nou, cel original aflându-se la muzeul de istorie Teoharie Antonescu din orașul Giurgiu. Turnul este un monument de tip A, adică "monument istoric de valoare națională și universală", fiind înscris în Lista monumentelor istorice 2004 - Județul Giurgiu cu cod LMI GR-II-m-A-14913, cu titulatura Turnul Ceasornicului.

Mausoleul Eroilor Giurgiu

Este situat în municipiul Giurgiu, pe Bulevardul Bucureşti, nr. 18 B, în cimitirul „Eternitatea“. Are următoarele coordonate GPS: N 43 o53 ’ 0 ” ; E 25 o58 ’ 0 ’’. Mausoleul este înscris în Lista Monumentelor Istorice la nr. crt. 248, cu codul: GR-II-m-B-14867.02. Împreună cu biserica „Înălţarea Domnului “ formează un ansamblu istoric reprezentativ pentru această zonă. Lucrarea a fost comandată de către Societatea „Cultul Eroilor“, filiala fostului judeţ Vlaşca şi a fost realizată prin contribuţie publică. Autorul proiectului este artistul plastic State Baloşin. Piatra de temelie a fost pusă în ziua de 15 august 1926, lucrările fiind finalizate în anul 1939, când mausoleul a fost inaugurat oficial.


Judetul Teleorman

Catedrala Sf. Alexandru

Catedrala ortodoxă din Alexandria, județul Teleorman, cu hramul „Sfântul Alexandru”, a fost construită în perioada 1869 - 1898. Este realizată în stil bizantino-romanic. Prăznuit pe 30 august, sfântul Alexandru a fost episcop la Constantinopol sub domnia împăratului Constantin cel Mare (313-337), luând parte la sinodul ecumenic de la Niceea în anul 325. Picturile murale interioare în ulei au fost realizate în anul 1898 de către o echipă formată din Constantin Artachino, Constantin Pascali și Ștefan Luchian

Catedrala Sf Haralambie de la Turnu Magurele

Biserica „Sf. Haralambie” din Turnu Măgurele este un monument istoric aflat pe teritoriul municipiului Turnu Măgurele. Constructia monumentalei biserici a inceput in anul 1900. Modelul pentru constructia catedralei a fost biserica manastirii Curtea de Arges, ctitoria lui Neagoe Basarab. Constructia a fost terminata destul de repede, in anul1905. Marele istoric roman,Nicolae Iorga, o considera a 3-a din tara prin valoarea si frumusetea ei, dupa cea de la Curtea de Arges si Manastirea Trei Ierarhi din Iasi. Dupa cum arata pisania de la intrarea in catedrala arhitectul a fost D. Maimarol, iar constructor Nicolae B. Cernat

Cetatea Medievala Turnu Magurele

Cetatea Turnu a fost construită în secolul XIV de domnitorul Mircea Cel Batrân și a jucat un rol deosebit de important în sistemul defensiv al Țării Românești construit cu scopul de a împiedica invazia otomană în sudul Dunării. Aceasta cetate face parte alături de cele de la Giurgiu, Turtucaia și Braila dintr-un lanț de fortificații de-a lungul marelui fluviu. În ciuda eforturilor domnitorului, turcii au reușit să cucerească cetatea, pe care au transformat-o în raia turcească. În urma tratatului de pace de la Adrianopole, noua raia Turnu a trebui să fie părăsită de otomani. Cetatea a fost dărâmtă și apoi arsă iar teritoriul fostei raiale a fost incorporat Țării Românești.


Judetul Constanta

Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța a fost înființat în anul 1878 prin grija primului prefect al administrației românești în Dobrogea: Remus Opreanu și a inspectorului școlar Ion Bănescu. Este unul dintre cele mai bogate muzee din țară. În acesta, sunt expuse piese neolitice din culturile Hamangia și Gumelnița, unelte agricole din perioada sclavagistă, sarcofage datate ca aparținând secolelor I - III, amfore greco-romane, statuete reprezentând zeități grecești și opere de artă. Șarpele Glykon lucrat în marmură albă și colecția de monede gravate cu regii sciți sunt cele mai renumite.

Moscheea din Constanta

Marea Moschee din Constanța, cunoscută și drept Moscheea Carol, este un lăcaș de cult musulman din Constanța, monument de arhitectură, construit între anii 1910 și 1913. Se găsește pe Str. Arhiepiscopiei nr. 5 (Piața Ovidiu). Este monument istoric, având Cod:LMI:CT-II-m-A-02796. Construcția a fost începută în anul 1910, din inițiativa regelui Carol I, în semn de omagiu pentru comunitatea musulmană din orașul Constanța. Lucrările s-au încheiat în 1913. Inaugurarea a avut loc pe data de 31 mai 1913 în prezența familiei regale și a reprezentaților cultului musulman în România. Inițial s-a numit Moscheea Carol I, ulterior a fost redenumită Moscheea Mahmud al II-lea.

Cazinoul din Constanta

Cazinoul din Constanța este o clădire istorică din municipiul Constanța. Este unul dintre cele mai reprezentative simboluri ale orașului, fiind construit în anul 1909 și inaugurat în luna august a anului 1910. Se află pe faleza din Constanța, pe Bulevardul Regina Elisabeta. Cazinoul a reprezentat una dintre clădirile emblemă ale Constanței. În zona în care se află astăzi mai fusese, între 1880-1902, o construcție de lemn, o cazină, cum se numea – loc pentru spectacole de teatru, baluri, loc de recreare pentru turiști. Construcția unui edificiu cu funcții asemănătoare marilor cazinouri europene a început prin anul 1904. Inițial, planurile sunt întocmite de către arhitectul Petre Antonescu, care proiectează o clădire al cărei stil arhitectonic se inspira din tradițiile artei românești


Obiective cultural-istorice identificate in regiunea transfrontaliera - Bulgaria

Districtul Vidin

Cetatea Vidinului

Cetatea Vidinului (Bulg.: Баба Вида transliterat Baba Vida) este o cetate construită în orașul Vidin, fiind și principala atracție turistică a orașului. Este singura construcție din Bulgaria de acest gen conservată în întregime. Cetatea datează de la începutul secolului 10 și a fost ridicată pe locul unui turn roman de supraveghere. Numele provine conform legendei de la fiica unui rege bulgar ce stăpânea țărmurile Dunării, care, rămânând nemăritată, a poruncit construcția acestei fortărețe pentru a fi în siguranță între zidurile ei. Astfel, bătrâna (baba) Vida ar fi dat numele edificiului, și, de la el, și al orașului.

Sinagoga din Vidin

Este localizată aproape de fortăreaţa Baba Vida. Are o formă trapezoidală (triunghiulară, cu unghiuri tăiate ascuţit) în imediata apropiere a Parcului Dunării. Sinagoga Vidin este a doua sau a treia încăpere de cult evreiască din oraşul Vidin. Cea anterioară a fost distrusă în timpul războiului de eliberare (1877-1878). A fost construită în interval de 1 an, fiind inaugurată oficial la 28 septembrie 1894 de dr. М. Grundwald, care deţinea funcţia de rabin şef al Bulgariei. Construcţia a fost efectuată cu ajutorul donaţiilor negustorilor evrei – majoritatea populaţiei din districtul „Kaleto” şi a evreilor din toată Bulgaria.

Moscheea Osman Pazvantoglu

Moscheea Osman Pazvantoglu este un lăcaş de cult musulman situat în oraşul Vidin. Pe lângă moschee se mai găseşte şi o bibliotecă. Este amplasată în parcul orăşenesc (Parcul Dunărea) vis a vis de complexul metropolitan din Kale (oraşul vechi). Complexul este declarat monument de importanţă naţională. Moscheea este o construcţie masivă de piatră cu o puternică arhitectură orientală. A fost finalizată între 14 mai 1801 şi 4 mai 1802. Dă impresia unei structuri pe două nivele, deşi ea are un singur etaj. Vestibulul este conceput ca o galerie deschisă. Sala de rugăciuni este decorată cu un tavan cu grinzi, cu o rozetă mare din lemn. Există şi un balcon dedicat femeilor.


Districtul Montana

Manastirea Klisura

Klisura de manastire dateaza de la timpul celui de-al doilea stat bulgar. A fost construita în 1240, dar în timpul Otoman regula, a fost în mod repetat raided si distruse. În 1862, pe de foarte vacanta de St St Chiril si Metodiu, la manastire a fost ars în cenusa în timp ce toate calugari si pelerini au fost sacrificate de un pasa turc, Yusuf Bey Pasha din orasul Berkovitsa, si a lui soldati. Manastirea a fost reconstruita la un desen sau un model similar cu zi sa-prezent Renasterii unul în 1869 de catre primul sau donator, arhimandrit Antim Damyanov în timp ce biserica, Sfântul Chiril si Sfântul Metodii, a fost consacrat oficial în 1891 de catre Mitropolitul de Vidin.

Biserica Sf. Ciril si Metodie

Manastirea dateaza din al doilea imperiu bulgar (1240). În timpul dominației otomane a fost distrusă în mod repetat, dar a fost complet reconstruită în secolul al XIX-lea de Alexander Damianov (călugăr Antim) din Berkovica. În 1869 a fost construită magernita, apoi capela "Sf. Nicolae" și primăvara. Din 1887 până în 1890 a fost construită biserica "Sf. Apostoli Chiril și Metodiu". Mănăstirea Klisyra "Sf. Chiril și Metodiu" funcționează până în anul 2008 ca o cămină de mănăstire masculină. De atunci este transformată în mănăstire. Există un atelier de icoane în mănăstirea în care sindicatul vopsește icoanele în tradiția vechii Școli din Ohrid..

Casa Memorială și Muzeul Ivan Vazov, Berkovitsa

Casa-muzeu „Ivan Vazov” din Berkovitza este casa în care Ivan Vazov a trăit în timp ce el a fost președinte al Judecătoriei sectorului 1 în Berkovitsa – 7 martie 1879 – 18 septembrie 1880. Din 2012, casa-muzeu „Ivan Vazov” este o parte a complexului muzeal – Berkovitza. Casa, care adaposteste muzeul a fost construită la începutul secolului al 19-lea și are un exterior și interior bulgar specific Renașterii. Tavanele și semineul sunt autentice și sculptate, camera mare are dulapuri, picturi murale, scaune pentru ferestre. În 1940 a fost declarată monument istoric național. Casa-muzeu „Ivan Vazov” a fost deschisă în 1957, după o renovare din 15 februarie anul 1980 care a deschis o nouă expoziție a muzeului. In anul 1964, casa a fost declarată monument arhitectural de importanță națională.


Districtul Vrata

Muzeul Național Vasul cu Aburi “Radetzky”

Muzeul National Vasul cu aburi „Radetzky” este în orașul Kozlodui și a fost înființat printr-o decizie a Consiliului de Miniștri din 16 martie 1982. Acesta include nava muzeu „Radetzky” si galeria de arta creată în perioada 1989-1990. Muzeul este în întregime legat de viața și activitatea revoluționară a lui Hristo Botev și moartea tragică a sa. El a participat la mișcarea de eliberare națională împotriva dominației otomane (1876-1878).

Biserica “Sf. Sofronius”

Biserica „Sf. Ascensiune”, în prezent templu-monument „Sf. Sofronie din Vratsa” este situată în centrul orașului Varna, lângă complexul etnografic renascentist „Sofronius din Vratsa.” Biserica este cea mai veche clădire religioasă din oraș, construită în 1848. Până în anii 70 ai secolului al XIX-lea, „Sf. Ascensiune” se numără printre cele mai importante din clădirile bisericilor mai mari din Bulgaria. În 1939-1940 pe fațada vestică a bisericii este modernizat turnul clopotniță. Magnificul Iconostas sculptat, executat în stilul „Empire” este o lucrare a unui artist remarcabil – sculptor Anton Stanișev Debar. Icoanele din rândul iconostasul mare sunt scrise de eminentul reprezentant al Școlii de Artă Samokov numit de contemporani „izkusneyshi” – Dimitar Zograf.

Monumentul din Vârful “Okolchitsa”, Okolchitsa

Muntele Okolchitsa este sacru pentru fiecare bulgar. Se află în partea Vratsei a zonei balcanice, la aproape 20km sud-este de exploatarea eroică a lui Hristo Botev și a membrilor detașamentului său rebel. În acest loc în muntele stâncos și fără apă, la începutul lui iunie 1876 au luptat eroic împotriva armatei turce de mai multe ori depășindu-i ca număr. Nu departe de Okolchitsa, în localitatea Yolkovitsa, pe 20 mai voievodul Hristo Botev și-a întâlnit moartea. Unul dintre cei mai mari bulgari a fost omorât; un om care lăsat prin testament generațiilor exemplul vieții sale eroice, și poemele sale geniale, atingând o culme nu numai în Bulgaria dar și în poezia internațională, și cu piesele sale jurnalistice neîntrecute. Cei mai mulți dintre membri detașamentului au fost omorâți. Există o stâncă pe locul unde poetul a fost omorât, cu o inscripție comemorativă.


Districtul Pleven

Mausoleul roman, Grivița

Mausoleul a fost construit din 1892 până în 1897 și inaugurarea sa a fost făcută în 1902 cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a luptelor de la Grivița – Plevna. Este construit din piatră albă într-un stil tipic renascentist, amestecat cu elemente romano-bizantine. Forma este simetrică cruciformă. Cupola înaltă se termină cu un o cruce metallică. Cruci mici de metal au fost plasate pe cornișa principală deasupra intrării și pe celelalte laturi opuse. Deasupra intrării se prezinta un arc de piatră ornat și deschis. Mausoleul este format din incinta templului și osuarul din subsol.

Mausoleul "Sf. Georgi Pobedonosets"

Ideea păstrării memoriei pentru una dintre cele mai grave operațiuni ale războiului ruso-turc 1877/1878 - Pleven, prin intermediul unui complex de obiecte memoriale, sa format în societatea bulgară la începutul secolului al XX-lea. Principalul catalizator al acestei idei este revoluționarul Stoyan Zaimov. La inițiativa sa și cu sprijin puternic din partea statului și statului, în septembrie 1907, monumentele de război și muzeele de case din Plevna au fost deschise oficial. Pe parcursul secolului trecut, separându-ne de acest moment istoric, muzeele de război din Pleven și-au extins aria și structura, și-au schimbat statutul și subordonarea de mai multe ori, însă poziția lor centrală în rețeaua structurilor de memorie nu sa schimbat niciodată. În prezent, Muzeul de Istorie Militară din Pleven este un institut cultural municipal, care operează si prin capelă-mausoleu "Sf. Georgi Pobedonosets"

Galeria de Artă Svetlin Rusev

Expoziția Svetlin Rusev Donative este o expoziție permanentă în Plevna, Bulgaria, incluzând peste 400 de lucrări ale artei bulgare și străine donate de artiști importanți bulgari și colecționarul Svetlin Rusev. Expoziția ocupă o cădire istorică de trei etaje a fostelor băi publice construite în 1900 și delegată lui Nokola Lazarov, care combină elemente neo-bizantine, neo-maure și otomane în designul său. A servit drept băi publice ale orașului până în 1970, și a fost locul expoziție din 1984, când Rusev a donat 322 de lucrări din colecția sa de picturi și sculpturi, în 1999 adăugând încă 82.


Districtul Veliko Tarnovo

Biserica Sf. Treime

Biserica Sfanta Treime se afla la numai zece kilometri inspre nord de Veliko Tarnovo, in Bulgaria. Asezamantul monahal se afla pe malul drept al raului Yantra, pe drumul ce leaga Valiko Tarnovo de Ruse. Manastirea actuala, cunoscuta si sub denumirea de „manastirea patriarhala”, se afla la o distanta de aproape un kilometru fata de asezarea originala a vechii manastiri. Potrivit datelor istorice pastrate in manastire, aceasta a fost intemeiata in data de 27 ianuarie 1070, de catre Georgi, un credincios din vecinatate, impreuna cu fiul sau, Kalin.

Cetatea Tsarevets

Cetatea Tsarevets, cel mai important obiectiv turistic al zonei, se intinde pe trei coline: Tarevet, Trapezita si Sfeta Gora si este inconjurata de ziduri inalte de 12 metri si groase de pana la 3 metri. Este bine intretinuta, iar obiectivele principale au fost restaurate, pastrandu-se stilul original. Totul este un imens parc cu o mare incarcatura istorica.Biserica Sf. Dimitrie a Salonicului St. Dimitar Solunski

Biserica Sf. Dimitrie a Salonicului este o biserică ortodoxă medievală bulgară din orașul Veliko Tarnovo din nordul Bulgariei, fosta capitală a celui de-al doilea bulgar Imperiu. Biserica se află la poalele nord-estice ale dealurilor Trapezitsa și Tsarevets, pe malul drept al râului Yantra, în afara fortificațiilor medievale ale orașului. Din punct de vedere arhitectural, are o absidă pentaedrică și un design încrucișat cu un spațiu de pronaos și un spațiu apus.


Districtul Silistra

Muzeul de Arheologie, Silistra

Acoperind o suprafata de 400 mp. intr-o cladire, monument cultural de la începutul secolului al XX-lea, care depozitează peste 20 000 de monumente din preistorie până în secolul al XVIII-lea. În expoziția reprezentativă sunt expuse monumente din epoca preistorică, antică și medievală. Printre acestea se numără exponate unice, cum ar fi o comoară a axelor de cupru și a adezelor din V mileniul i.Hr., o comoară de secerători și axe din bronz de la mileniul al II-lea î.Hr., un sundial cu piatră roșie cu imaginea lui Orfeu, Țările bulgare; O casca tracică, o cască de paradă romană, o mască de cască dinamică funerară, cu grifoni descrisi; O comoară de descoperiri grave din metale prețioase din epocile romane și medievale, podoabe de aur și săbii cu pietre prețioase din înmormântarea unui magistrat nobil romane de la sfârșitul sec. Al III-lea,

Muzeul de Istorie Tutrakan

Muzeul de istorie – Tutrakan a fost deschis în anul 1993, în „Casa lui Teodor”. Expoziția din Muzeul de Istorie – Tutrakan dezvăluie istoria glorioasă de aproape 20 de secole. Pe trei etaje se afișează dezvoltarea cronologică a regiunii Tutrakan din antichitate până la Eliberarea de sub ocupația românească din anul 1940. În expoziția arheologică sunt descoperiri din mileniul al V-lea î. e. n., ceramică tracă, artefacte din vechea cetate Transmariska, crearea și grandoarea ei, sosirea bulgarilor și slavilor și construirea cetății Tutrakan (Turtucaia) din Primul și al Doilea Regat Bulgar.

Biserica Sf. Nicolae Tutrakan

Sf. Nicolae a fost construită datorită donațiilor cetățenilor din Tutrakan. A fost sfințită la 14 iulie 1865. Frumoasa sculptură a porților regale este atât de impresionantă. Iconostasul și picturile sunt opera pictorilor Tryavna Zahari Tsanov și fiul său Ștefan. Primul serviciu memorial a fost pentru cei morți in lupta pentru castelului Tutrakan în 1916. Al doilea a fost prima rugăciune publică pentru libertatea Dobrogei în 1940.Districtul Dobrich

Parcul Complex Arhitectural "Palace", Balchik

Centrul Cultural "Palatul" - Balcic este un institut cultural de stat, înființat printr-un act al Consiliului de Miniștri, la recomandarea ministrului culturii. Scopul său principal este menținerea și conservarea monumentelor culturale pe situl complexului și dezvoltarea potențialului acestora. A fost stabilita o politică de restaurare și îmbunatatire a bogăției de obiective culturale, istorice și naturale. Mediul este deosebit de potrivit pentru organizarea de importante festivaluri naționale și internaționale, promovarea tinerilor talente, expoziții mondiale. "Palatul" poate fi locul perfect de sesiuni de instruire pentru artiști și sculptori, sesiuni de teatru, mici spectacole de teatru, filme și clipuri.

Rezervatia Arheologica Kaliakra

Cel mai cunoscut obiectiv turistic situat langa satul Balgarevo, este rezervatia naturala si arheologica „Capul Kaliakra". Aceasta rezervatie naturala este caraterizata printr-o biodiversitate bogata de specii de plante si animale. Este intinsa pe 700 hectare teren si este singura din Bulgaria unde zona terestra are si rezervatie acvatica, de asemeni singura unde sunt multe plante specifice zonei de stepa, fiind declarata zona protejata inca din 1941. Atat rezervatia cat si satul Balgarevo, sunt incluse in Programul Bulgaro-Elvetian pt Protectia Biodiversitatii si sa nu uitam ca aici, la Kaliakra, a primit teren Grigore Antipa, in anul 1930 si a ridicat Statiunea de Cercetari Marine pt studii zoologice a Institutului Bio-Oceanografic din Constanta, prima statiune ridicata de acelasi naturalist fiind la Agigea.

Biserica Armeneasca Sf. Ovanes

În secolul al XIX-lea, biserica a fost incendiată de două ori în timpul războaielor ruso-turce. A fost construita în 1894 pe locul unui templu vechi din an 1830. Proiectul său este opera unor arhitecti italieni. Reprezinta biserica cu o singură navă, cu fundații și ziduri de piatră și un acoperiș de lemn. În templu pot fi vazute imaginile originale ale sfintilor armeni pictate în secolul al XIX-lea.

Achizitii proiect

Servicii Interpretariat

18.03.2016 - Descriere servicii

18.03.2016 - Nota estimativa

18.03.2016 - Anunt publicitar

18.03.2016 - Documentatie pentru ofertanti

Descarcati formularele aici - > Formulare ofertanti

07.04.2016 - Anunt de atribuire contract

Furnizare echipamente IT

08.04.2016 - Specificatii tehnice echipamente

08.04.2016 - Nota estimativa

08.04.2016 - Anunt publicitar

08.04.2016 - Documentatie pentru ofertanti

Descarcati formularele aici - > Formulare ofertanti

18.04.2016 - Anunt de atribuire contract

Furnizare dulapuri de arhivare

11.04.2016 - Specificatii tehnice dulapuri

11.04.2016 - Nota estimativa

11.04.2016 - Anunt publicitar

11.04.2016 - Documentatie ofertanti

Descarcati formularele aici - > Formulare ofertanti

22.04.2016 - Anunt de atribuire contract

Achizitie - Dezvoltarea unei aplicatii pentru platformele Android si iOS si realizarea unui website

24.05.2017 - Nota Justificativa

25.05.2017 - Anunt publicitar

25.05.2017 - Documentatie atribuire ofertanti

Descarcati formularele aici - > Formulare ofertanti

30.05.2017 - Nota prelungire perioada depunere oferte

08.06.2017 - Anunt de atribuire contract

Achizitie - Servicii de difuzare spot tv si spot radio

Anunt de atribuire contract

Achizitie - Servicii de organizare conferinte de presa

Anunt de atribuire contractROMÂNA     ENGLISH

Timbru UE

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Pentru informatii despre celelalte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in România, cât si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati pagina web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in România

Pagini web, gazduire website si web design